Ρωτήστε μας

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Ο υπολογιστής σας λειτουργεί πολύ αργά; Η εκκίνηση των Windows καθυστερεί; Κολλάει ο υπολογιστής; Κλειδώνει μόνος του; Κάποια από τα λογισμικά δεν λειτουργούν; H σύνδεση του ίντερνετ είναι πολύ αργή;
254